FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित मिति: २०७७/०७/२०

पुनः दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०७७/०७/२०

आ.व.२०७७/०७८को ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको संकलन तथा विक्री शुल्क उठाउने ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

Single Cabin Pickup खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

Pages