FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

चौदण्डीगढी नगरपालिकाको १२ औ नगर सभाको आ.व.२०७९/०८० को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुति कार्यक्रमको केही तस्विरहरु।

Invitation for Sealed Bids, D.O.P: 2077/09/03

च्याउको विउ खरिद सम्बन्धी दररेट पेश गर्ने वारे दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

सार्वजनिक सूचना

उद्यम विकास सहजकर्ता (१ जना) र उद्यम विकास सहयोगी (१ जना) सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना