FAQs Complain Problems

समाचार

Elected Officials

Photo Name Designation Phone Email
कालु मान लामा नगर प्रमुख ९८५२८३५१६६
मणिका देवी दुलाल उप– प्रमुख ९८५२८३५५२८
सिताराम राई १ नं वडा अध्यक्षज्यू ९८५१२०८३१३
हरि बहादुर खड्का २ नं वडा अध्यक्षज्यू ९८४२९२७५४७
पर्शुराम राई ३ नं वडा अध्यक्षज्यू ९८१४७३४८५५
लुङ्गाराज राई ४ नं वडा अध्यक्षज्यू ९८१०५७९२२९
तुलसीराम ढकाल ५ नं वडा अध्यक्षज्यू ९८४१५१८५८०
अम्बर बहादुर खडका ६ नं वडा अध्यक्षज्यू ९८६१५५८७७९
केशव अधिकारी ७ नं वडा अध्यक्षज्यू ९८६२८४४६६६
भगनाथ कुमार मगर ८ नं वडा अध्यक्षज्यू ९८४०९२८६०७
प्रकाश राउत ९ नं वडा अध्यक्षज्यू ९८५२८३५२०८
धर्मेन्द्र कुमार खडका १० नं वडा अध्यक्षज्यू ९८६३८२८०४९