FAQs Complain Problems

News & Events

निजामती सेवा दिवस, २०७८ को अवसरमा नगर अस्पताल बेल्टारमा, हात्ती पाइला रोग निवारण कार्यक्रम अन्तर्गत लिम्फेडिमा भएका विरामीका लागि सरसफाई सामाग्री वितरण कार्यक्रम नगर प्रमुख ज्यू तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू लगायत ७ नं वडा अध्यक्षज्यू, स्वास्थ्य शाखा प