FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

पुनः दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०७७/०९/२०

Invitation for Sealed Quotation...

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित मिति: २०७७/०७/२०

पुनः दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०७७/०७/२०

आ.व.२०७७/०७८को ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको संकलन तथा विक्री शुल्क उठाउने ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

Pages