FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

प्रदेश प्रमुख नव प्रवर्तन कृषि कार्यक्रममा छनौट उम्मेदवार सम्बन्धी सूचना।

आ.व. २०७८/७९ का लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको संकलन तथा बिक्री शुल्क उठाउने ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी ३० (तीस) दिने बोलपत्र आह्वानको सूचना...

नदीजन्य पदार्थको कर संकलन कार्य गर्न जिम्मेवारी तोकिएको।

सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ।

नगर प्रमुख ज्यूको अध्यक्षतामा विद्यार्थिहरुलाई झोला वितरण कार्यक्रम

Pages