FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

शिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना..

स्टेशनरी सामानहरु खरीद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना।

बोलपत्र खरीद तथा दर्ता गर्ने मिति परिवर्तन गरिएको सूचना।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

Pages