FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
शिव प्रसाद हुमेगाई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत humegaishiva4@gmail.com ९८५२८४४०४७
जनकलाल लेखी अधिकृतस्तर छैठौ प्रशासन, योजना तथा अनुगमन ९८०५९०२६६०
सत्य नारायण हुज्दर अधिकृतस्तर छैठौ सामाजिक सुरक्षा ९८५२८३५०४२
अम्बर बहादुर मगर लेखापाल आर्थिक प्रशासन ambar.magar@nepal.gov.np ९८६३७४२२७७
बबिराज राई कम्प्युटर सहायक आर्थिक प्रशासन babirai337@gmail.com ९८४२८६२८९४
सन्तोष राई सिविल इन्जिनियर योजना तथा प्राबिधिक er.rai.santosh@gmail.com ९८५१२०३६७८
समिर पौडेल सव. इन्जिनियर योजना तथा प्राबिधिक ९८६३८७१२५०
दिनेश कुमार महतो सव. इन्जिनियर योजना तथा प्राबिधिक singhdinesh2052@gmail.com ९८४२५२४६२२
कमल आले सव. इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक ९८४३२८८८२७
सिर्जना थापा सव. इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक ९८६१८२२०७७
सावन कुमार पाइक सव. इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक ९८२७७७९१०५
आरति शाह सुचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि aartishah804@gmail.com ९८४१६०६७०७
नेत्र बहादुर बि. क. खरिदार प्रशासन netrabishowakarma@gmail.com ९८५२८४४०६१
मोहन कुमार राई सहायकस्तर पाँचौ प्रशासन ९८१६६०३०९०
पदम बिक्रम शाही अमिन नापी padambikramshahi@gmail.com ९८६६९०४५३२
नवराज बराल नयाब सुब्बा सामाजिक विकास bralddcudp@gmail.com ९८४२८२५९००
प्रकाश वन नयाब सुब्बा राजस्व prakashban2072@gmail.com ९८४२६७९००५
भोजराज अधिकारी नयाब सुब्बा सहकारी 9841025200
जुनु उदास कम्प्युटर सहायक रोजगार सेवा केन्द्र ९८०४०५४५०७
राम सागर चौधरी कम्प्युटर सहायक सहकारी ९८१९९५५२१३
none खरिदार उजुरी प्रशासक
रिना थापा सामाजिक मनोविमर्श संयोजक सामाजिक विकास ९८०७७०३६२५
रामेशवर कुवर उप-सचिव शिक्षा शाखा rameshwarkunwar@gmail.com 9843084662
शिव कुमारी राउत शाखा अधिकृत शिक्षा शाखा ९८६२८४२४२८
राज कुमार ओझा श्रोत व्यक्ति शिक्षा शाखा ९८५११७२२११
उमेश बस्नेत कार्यालय सहयोगी शिक्षा शाखा ९८१४७०६३३१
प्रमिला शाही सि.अ.न.मी निरीक्षक स्वास्थ्य 9842838107
तेज बहादुर पोखरेल सि.अ.हे.व.अधिकृत स्वास्थ्य
दिल कुमारी मगर कार्यालय सहयोगी स्वास्थ्य ९८०७७०९७५
नुमा राई नायब प्राविधिक सहयोगी कृषि विकास
गिता कुमारी कार्की कार्यालय सहयोगी कृषि विकास ९८९६२९६९६१
यशोदा खड्का नायब प्राविधिक सहयोगी कृषि विकास
दशरथ दास अधिकृतस्तर छैठौ पशु सेवा ९८२४७७८५६१
टिकाराम वि.क. कार्यालय सहयोगी पशु सेवा
चुडामणि थापा नायब पशु सेवा प्राविधिक पशु सेवा
none महिला विकास निरीक्षक महिला बालबालिका
रेणुका कुमारी खड्का स.माहिला विकास निरिक्षक महिला बालबालिका ९८४२९४७२९०
सन्चमाया राई संयोजक बैदेशिक रोजगार ९८५२६८०४७१
अर्जुन बस्नेत रोजगार संयोजक ९८४१०२४५७३
अम्बर बहादुर दाहाल फायरमेन दमकल ९८०९२६९९८१
राजन सुवेदी कार्यालय सहयोगी
पुजन थापा मगर कार्यालय सहयोगी दर्ता र चलानी ९८०४७३८६०१
राम कुमार रत्न कार्यालय सहयोगी दर्ता र चलानी ९८०७७४८६१३
विक्रम रोक्का भारी सवारी चालक bikramrokka180@gmail.com ९८५२८४४०६३
ढक बहादुर कार्की हल्का सवारी चालक ९८५२८४४०२६
प्रकाश राई हल्का सवारी चालक ९८१९७०१११९
केदार कोइराला हल्का सवारी चालक
मदन श्रेष्ठ हल्का सवारी चालक
उमेश मरिक सरसफाई सहयोगी ९८६२९८१२५४
खड्ग बहादुर राई पानीपाले ९८४०५५०९७४
बैजु मरिक हल्का सवारी चालक
कपिला गिरी सहायकस्तर पाँचौ ९८४१०४६०८२
दिल बहादुर मगर पानीपाले ९८०३२०४२७५
राधाकृष्ण आचार्य फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा
बालकृष्ण आचार्य सह-लेखापाल लेखा ९८४२९९२४७४
जय बहादुर राई पानीपाले ९८१७७१९६००
दिपेन्द्र चौधरी कम्प्युटर फिल्ड सुपरवाईजर
रमिता पौडेल एम.आई.एस अपरेटर ९८४१६१११९१
सुवास बहादुर राई ईलेक्ट्रीशियन ९८६२९२६६४१
दुर्जधन वि.क सरसफाई सहयोगी ९८२४७२४७७०
रोशन राज खतिवडा एम.आई.एस अपरेटर ९८६२८०६७००
उमा कुमारी श्रेष्ठ नायब प्राविधिक सहयोगी कृषि विकास
राजकुमार मरिक सरसफाई सहयोगी ९८१४७२८६८७
अनुप राई कार्यालय सहयोगी ९८०३२०४२२७