FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
शिव प्रसाद हुमेगाई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत humegaishiva4@gmail.com ९८५२८४४०४७
जनकलाल लेखी अधिकृतस्तर छैठौ प्रशासन, योजना तथा अनुगमन janaklekhi@gmail.com ९८०५९०२६६०
सत्य नारायण हुज्दर अधिकृतस्तर छैठौ सामाजिक सुरक्षा satyanarayanhujdar@gmail.com ९८५२८३५०४२
अम्बर बहादुर मगर लेखापाल आर्थिक प्रशासन ambar.magar@nepal.gov.np ९८५२८४४०५६
बबिराज राई कम्प्युटर सहायक आर्थिक प्रशासन babirai337@gmail.com ९८४२८६२८९४
सन्तोष राई सिविल इन्जिनियर योजना तथा प्राबिधिक er.rai.santosh@gmail.com ९८५१२०३६७८
समिर पौडेल सव. इन्जिनियर योजना तथा प्राबिधिक ९८६३८७१२५०
जयनेन्द्र कुमार झा सव. इन्जिनियर योजना तथा प्राबिधिक ९८४२८९०१७६
रेनुका राजवंशी अ.सव इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक ९८६१४४२४३३
सन्तोष कुमार दास अ.सव इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक ९८१४३०४१५९
सावन कुमार पाइक सव. इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक ९८२७७७९१०५
आरति शाह सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि ito.chaudandigadhimun@gmail.com ९८४१६०६७०७
नेत्र बहादुर बि. क. खरिदार प्रशासन netrabishowakarma@gmail.com ९८५२८४४०६१
पदम बिक्रम शाही अमिन नापी padambikramshahi@gmail.com ९८६६९०४५३२
नवराज बराल नयाब सुब्बा सहकारी bralddcudp@gmail.com ९८४२८२५९००
प्रकाश वन नयाब सुब्बा राजस्व prakashban2072@gmail.com ९८४२६७९००५
जुनु उदास कम्प्युटर सहायक रोजगार सेवा केन्द्र ९८०४०५४५०७
राम सागर चौधरी कम्प्युटर सहायक सहकारी ९८१९९५५२१३
कपिला गिरी सहायकस्तर पाँचौ ९८४१०४६०८२
रिना थापा सामाजिक मनोविमर्श संयोजक सामाजिक विकास ९८०७७०३६२५
रामेशवर कुवर उप-सचिव शिक्षा शाखा rameshwarkunwar@gmail.com 9843084662
शिव कुमारी राउत अधिकृत शिक्षा शाखा edu.sapana@gmail.com ९८६२८४२४२८
राज कुमार ओझा शिक्षा विशेषज्ञ शिक्षा शाखा ojharajkumar69@gmail.com ९८५११७२२११
उमेश बस्नेत कार्यालय सहयोगी शिक्षा शाखा ९८१४७०६३३१
प्रमिला शाही सि.अ.न.मी निरीक्षक स्वास्थ्य pramilashahi6154@gmail.com 9842838107
तेज बहादुर पोखरेल सि.अ.हे.व.अधिकृत स्वास्थ्य ९८५२८४४०७५
दिल कुमारी मगर कार्यालय सहयोगी स्वास्थ्य ९८०४७११०७९
नुमा राई नायब प्राविधिक सहयोगी कृषि विकास ९८४३३४२१२०
गिता कुमारी कार्की कार्यालय सहयोगी कृषि विकास ९८९६२९६९६१
यशोदा खड्का नायब प्राविधिक सहयोगी कृषि विकास ९८६५५५७७२९
दशरथ दास अधिकृतस्तर छैठौ पशु सेवा ९८२४७७८५६१
टिकाराम वि.क. कार्यालय सहयोगी पशु सेवा
रेणुका कुमारी खड्का स.माहिला विकास निरिक्षक महिला बालबालिका ९८४२९४७२९०
सन्चमाया राई संयोजक बैदेशिक रोजगार ९८५२६८०४७१
अर्जुन बस्नेत रोजगार संयोजक ९८४१०२४५७३
अम्बर बहादुर दाहाल फायरमेन दमकल ९८०९२६९९८१
राजन सुवेदी कार्यालय सहयोगी
तिर्था थापा मगर कार्यालय सहयोगी दर्ता र चलानी ९८०४७३८६०१
राम कुमार रत्न कार्यालय सहयोगी दर्ता र चलानी ९८०७७४८६१३
विक्रम रोक्का भारी सवारी चालक bikramrokka180@gmail.com ९८५२८४४०६३
ढक बहादुर कार्की हल्का सवारी चालक ९८५२८४४०२६
प्रकाश राई हल्का सवारी चालक ९८१९७०१११९
केदार कोइराला हल्का सवारी चालक ९८४१९९१७७९
मदन श्रेष्ठ हल्का सवारी चालक
उमेश मरिक सरसफाई सहयोगी ९८६२९८१२५४
शिव प्रसाद बास्तोला खरिदार प्रशासन ९८६०९३१७४७
अनुप राई कार्यालय सहयोगी ९८०३२०४२२७
पुष्पराज खड्का बहुक्षेत्रीय पोषण फोकल पर्सन स्वास्थ्य ९८२७७६१४८६
खड्ग बहादुर राई पानीपाले ९८४०५५०९७४
मनिषा चौधरी वितीय साक्षेरता सहजकर्ता अप्रवासी स्रोत केन्द्र
बैजु मरिक हल्का सवारी चालक
नितु खनाल अधिकृत कृषि neetu.khanal54@gmail.com ९८४२५६०१३७
दिल बहादुर मगर पानीपाले ९८०३२०४२७५
सृजना चौधरी मनोसामाजिक परामशकर्ता अप्रवासी स्रोत केन्द्र
राधाकृष्ण आचार्य फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा k6rkasir@gmail.com ९८५१२३९२५०/९८४९६१९२५०
सविन उदास कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन ९८६२८४४५९८
बालकृष्ण आचार्य सह-लेखापाल लेखा ९८४२९९२४७४
जय बहादुर राई पानीपाले ९८१७७१९६००
दिपेन्द्र चौधरी कम्प्युटर फिल्ड सुपरवाईजर prince.dipen5@gmail.com ९८०४७७१५३८
दुर्गा प्रसाद आचार्य आन्तरिक लेखा परीक्षक लेखा प्रशासन ९८११७२७८३५
रमिता पौडेल एम.आई.एस अपरेटर सामाजिक सुरक्षा ९८४१६१११९१
सुवास बहादुर राई ईलेक्ट्रीशियन ९८६२९२६६४१
दुर्जधन वि.क सरसफाई सहयोगी ९८२४७२४७७०
भक्तकुमार राई प्राविधिक सहयोगी शिक्षा,युवा तथा खेलकुद ९८४२९९८०५५
रोशन राज खतिवडा एम.आई.एस अपरेटर सामाजिक सुरक्षा ९८६२८०६७००
उमा कुमारी श्रेष्ठ नायब प्राविधिक सहयोगी कृषि विकास ९८१९९७७४९९
राजकुमार मरिक सरसफाई सहयोगी ९८१४७२८६८७