FAQs Complain Problems

चौदण्डी दरबार

Read More

मिनी अप्राहा झर्ना

Read More

बेल्टार बजार

Read More

कुवखानी पिकनिक स्थल

Read More

जन प्रतिनिधिहरु

khagendra.kaji.rai@gmail.com
9852844057

Pages

पदाधिकारीहरु

कपिला गिरी
सहायकस्तर पाँचौ
९८४१०४६०८२
अम्बर बहादुर मगर
लेखापाल
yukeshthapa2075@gmail.com
९८५२८४४०५६

गुनासो सुन्ने अधिकारी

सूचना अधिकारी

 

 

 

 

सत्यनारायण हुजदार
अधिकृत छैटौ
इमेल: suchanaadhikari@chaudandigadhimun.gov.np
सम्पर्क नं. ९८५२८४४०७३/०३५४४०२९४

जानकारी