FAQs Complain Problems

चौदण्डी दरबार

Read More

मिनी अप्राहा झर्ना

Read More

बेल्टार बजार

Read More

कौवाखोज पिकनिक स्थल

Read More

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधिहरु

khagendra.kaji.rai@gmail.com
9852844057

Pages

पदाधिकारीहरु

नवराज बराल
सहायकस्तर पाँचौ
baralddcudp@gmail.com
९८४२८२५९००
प्रकाश वन
सहायकस्तर पाँचौ
prakashban2072@gmail.com
९८४२६७९००५

सूचना अधिकारी

 

 

 

 

सत्यनारायण हुजदार
अधिकृत छैटौ
इमेल: satyanarayanhujdar@gmail.com
सम्पर्क नं. ९८५२८४४०७३/०३५४४०२९४

गुनासो सुन्ने अधिकारी

जानकारी